Medlem af DATS      -      Medlem af Kulturelt Samråd
ForsideÅrets spilNyhederKostumeudlejningTidligere spilBestyrelsenOm FyrspilleneKursustilbudKontakt
 
Årets spil  2013
Optakt Stykket Prøveplan Sponsorer Omtale Priser Produktion Rolleliste

Vester i Vig

Opføres i Klosterparken i Vestervig

Onsdag, den 3. juli, kl. 19.30

Torsdag, den 4. juli, kl. 19.30

Fredag, den 5. juli, kl. 19.30

Lørdag, den 6. juli, kl. 19.30

Søndag, den 7. juli, kl. 14.00

Billetbestilling: 97 94 56 16 - 21 72 54 46 eller HER

VIGTIGT: Vi har haft problemer med email-program. Hvis nogen har sendt reservation mandag, den 1. juli og ikke fået svar tilbage, bedes mail genfremsendt.

 

Du kommer til spillestedet her

 

til toppen

 
Vester i Vig

 

Vestervig by i tiden fra 1833 til i dag


INFORMATIONSAFTEN
12. november kl. 19.00

VESTERVIG SKOLE

til toppen

VESTER I VIG

- er titlen på årets Fyrspil, der fra den 3. juli til den 7. juli opføres i Klosterparken i Vestervig.

Kaj Nissen har skrevet stykket, og som noget nyt har Fyrspillene i år 3 instruktører: Ejgil Enevoldsen og Morten M. Nielsen, som begge tidligere har været instruktører, og Gitte Daniel Dam, som er ny i instruktørsammenhæng.

Stykket tager udgangspunkt i den byfornyelse, der i disse år finder sted i Vestervig. Nedrivningen af gamle ejendomme har nemlig ført interessante opdagelser med sig. Da en tidligere købmandsbutik skulle rives ned, kom der arkitekter fra København, og man skar et tværsnit igennem huset for at se, hvor mange lag huset indeholdt og derved studere og dokumentere fortiden. Arkitekternes arbejde bruger Kaj Nissen som ramme i sit stykke til at fortælle om de forskellige lag af Vestervigs historie. ”Som et kikhul ind til det liv, der har været levet her”. Kaj Nissen bruger også en anden bygning til at fortælle byens historie. Thinghuset, som i mange år har været en vigtig del af byen, har sin egen historie at fortælle om de indsatte, der har fået logi der i tidens løb, samt de ansatte i Thinghuset.

Stykkets scener bindes med vers sammen af en lirekassemand, som vi møder i sin søgen efter sin lirekasse. Det starter med fundet af en mursten fra 1830’erne. Den fortæller om byggeriet af Thinghuset tæt på Teglgården, hvor der var læ og gode forhold modsat på bakken ved kirken. Og vi er med ved indvielsen af Thinghuset i januar 1833. Vi er også med, da arrestforvareren i slutningen af 1840’erne træner en flok lokale bønder til kamp mod tysken.

I 1853 går distriktslægen til kamp mod tyfus og kolera. Han mener, der skal køres en renlighedskampagne og opbygges et sygehus, men sognerådet er ikke enig med ham. Og endnu mere  modstand møder distriktslægen, da han lukker markedet på grund af smittefaren. Markedet har stor betydning for Vestervig. Folk kommer langvejs fra, og der er handel med både stude, dagligvarer, beklædning og træsko.

Vi er til formiddagste med byens fine fruer. En af fruerne har problemer med sin stuepige, fordi hun ikke er lydløs, når hun bevæger sig rundt i huset.

Vi oplever også forretningslivet i Vestervig, idet vi møder manufakturlærlingen, som senere er udlært og har sin manufakturforretning i byen. Og vi møder den driftige matador, som starter byens første bank og hans kompagnon, som fyres, da matadoren møder en ny kompagnon, der har midler til at hjælpe med opstarten af banken. Vi er med, når byens folk mødes på kroen over et slag kort med kirke og gård som indsats. Vi møder en lokal malerlærling, der aldrig gør sin læretid færdig, men alligevel senere ender som berømt kunstner. Og vi oplever, hvordan det endte med, at Hurup blev en stationsby i stedet for Vestervig, og hvad beboerne gør i kampen for at holde forretningerne i byen, så de ikke flytter til Hurup.

Vi møder byens ungdom og hører om deres forelskelser, både dem der ender brat, fordi man finder ud af, at hun alligevel ikke var den eneste ene, men også de forelskelser, der efter lang tids adskillelse ender med, at de unge slår sig ned i byen for dér at bygge et liv sammen.

Efter banen er blevet lagt uden om Vestervig til Hurup, flytter først markedet og senere mange forretninger og indbyggere til Hurup. Vestervig bliver en by, hvor man ikke har det aktive forretningsliv og store befolkningstal, som man engang havde. I en del år går udviklingen i den forkerte retning set med Vestervigboernes øjne. Flere huse går i forfald, og hvad gør man så? Nogle initiativrige beboere får den ide at rive de forfaldne huse ned, og nogle arkitekter kommer på besøg for at studere og dokumentere Vestervigs fortid………

Se gennem kikhullet til fortiden, når vi mødes i Klosterparken i juli måned.

Heidi Søgaard Madsen

Formand for Fyrspillene i Sydthy

til toppen

 

Billetpriser inkl. program:

Voksne: Kr. 100

    Børn fra 6-14 år: Kr. 50,00

 

 

NYD EN

HERSKABSMENU

på Thinghuskroen, Vestervig

INDEN FORESTILLINGEN

Pris inkl. billet:

Voksne kr. 200,00

Kun mod forudbestilling

på tlf. 9794 5616/2172 5446

 

Download folder her

til toppen

Forberedelserne til årets til årets Fyrspil godt i gang 

VESTER I VIG – det er titlen på årets Fyrspil, som opføres i begyndelsen af juli i Klosterparken i Vestervig.

Og hvad er mere nærliggende end at prøve på Vestervig skole nogle få 100 meter fra Klosterparken. Her er der siden begyndelsen af februar blevet øvet hver mandag og torsdag under kyndig vejledning af instruktørerne. Fyrspillene har i år nemlig 3 instruktører, som deler de forskellige opgaver mellem sig. Det er Ejgil Enevoldsen og Morten M. Nielsen, begge tidligere instruktører for Fyrspillene, og Gitte Daniel Dam, der for første gang prøver kræfter med at instruere.

Torsdag den 16. maj flytter prøverne ud på spillepladen i Klosterparken. Her mødtes instruktørerne, tovholder for scenografigruppen Hanne Mungart m.fl. forleden med Peter Rafn Dahm, scenografikonsulent i DATS (Dansk Amatør Teater Samvirke), for en snak om indretning af spilleplads, placering af tilskuertribuner og scenografien, der skal danne rammen om dramatikeren Kaj Nissens stykke om Vestervigs historie fra 1833 næsten op til i dag.

Som et kighul ind til det liv, der har været levet her

En af inspirationskilderne til VESTER I VIG har været den undersøgelse, som arkitektstuderende gennemførte, da et hus foran Klosterparken blev nedrevet. Et hul blev skåret gennem hele huset, så man herigennem kunne få et indtryk af de forskellige lag af Vestervigs historie. Det har Kaj Nissen brugt i sin historie og er også et udgangspunkt for den scenografi, som de næste uger bygges op på stedet.

Så indtil den 3. juli, hvor der er premiere på VESTER I VIG, vil Klosterparken blive omdannet til rammen om livet i Vestervig fra byggeriet af Thinghuset med opgangs- og nedgangstider for byen såvel som dens beboere.

 

 

til toppen

       
 
Fyrspillene i Sydthy spiller i 2013: "Vester i Vig" af Kaj Nissen